Current Status
Not Enrolled
Price
$1997.99
Get Started
or

Ou pra’l aprann kòman elèv mwen yo ap fè $10,000 e plis chak mwa senpleman pandan y’ap fè dropshipping

Dropshipping = Konvètib Sit + Vandab Pwodwi + Prezantasyon Ki Ka Pran Atansyon + Marketing Ki Rive Sou Odyans Lan

M’ap anseye’w tout sa’w bezwen konnen pou’w reyisi:

 • Teknik
 • Estrateji
 • Metòd
 • Fòmil

Si…

 • Ou potko jan’m tande pale de Dropshipping. Pagen pwoblèm, n’ap kòmanse avèk ou azewo.
 • Ou enterese men pa gen ase tan. Pa gen pwoblèm, n’ap ede’w bati store ou an ak yon ti kras lajan an plis. W’ap senpleman bezwen revize klas la.
 • Ou gen yon sit Dropshipping e li LÈD! Ou p’ap janm gen yon biznis serye si ou mal kòmanse, nou kapab ranje sit ou an avèk yon look ki super atraktan.
 • Ou gen vizitè nan sit ou an men pa gen lavant. Petèt sit ou pa atraktan li ap pouse yo ale, pa gen konfyans, pwodwi yo pa bon, prezantasyon an rejetan, marketing nan malfèt.
 • ​Your current website is UGLY. You are embarrassed to even show it to your friends and clients.
 • Ou santi’w konfize, ou pa la ou bezwen yon push, èd. Nou la pou reyisit ou ak yon GROWTH session.
 • Ou gaspiye lajan nan CHALATAN ki pwomèt ou yon mond de siksè avèk yon kont shopify san ATRAKSYON, san DESIGN; men ki menm kòz ou pa andwa fè yon grenn dola online

Men sa’k dwe few anvi komanse a

Gade Avèk 2 Je’w Epi Panse A Ou

Gade dat la tou wi. Envesti 2-3 grenn dola pou ou aprann teknik, estrateji, metòd, e fòmil ki ka few milyon nan fiti a la se pa plezi non. Mwen se sel Ayisyen kap montre’w tout reyalite sa yo.

Gade Avèk 2 Je’w Epi Panse A Tèt ou

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps