Aprann nan men Ayisyen ki vrèman reyisi.

Aprann nan men Ayisyen ki reyisi

Si…

  • Ou poko jan’m tande pale de Dropshipping. Pagen pwoblèm, n’ap kòmanse avèk ou azewo.
  • Ou enterese men pa gen ase tan. Pa gen pwoblèm, n’ap ede’w bati store ou an ak yon ti kras lajan an plis. W’ap senpleman bezwen revize klas la.
  • Ou gen yon sit Dropshipping e li LÈD! Ou p’ap janm gen yon biznis serye si ou mal kòmanse, nou kapab ranje sit ou an avèk yon look ki super atraktan.
  • Ou santi’w konfize, ou pa la ou bezwen yon push, èd. Nou la pou reyisit ou ak yon GROWTH session.
  • Ou gaspiye lajan nan CHALATAN ki pwomèt ou yon mond de siksè avèk yon kont shopify san ATRAKSYON, san DESIGN; men ki menm kòz ou pa andwa fè yon grenn dola online

Tout Ayisyen Ka Reyisi

Nan masiv Siksè ou pra’l aprann kòman tout Ayisyen ki reyisi fè reyisi. Nou detwi EGO, nou menen yo la pou yo bay tout sa yo gen anndan yo FOREVER. ***Dropshipping = Sit + Pwodwi + Prezantasyon + Marketing

Tout Teknik Ke Yo Aplike

Verite a se ke “N’ap anseye’w tout sa w’ap bezwen pou’w fè siksè”

 

Nom’ Se Ÿwän

Mwen se yon expert nan online marketing, lè 3 zane pase yo mwen fè dè milyon de dola ap vann pwodwi online ke’m pa menm genyen, ni achte, ni touche e ni resanti. Rèv pa’m nan se pou’m anseye tout Ayisyen kòman pou yo itilize internet la pou yo fè masiv siksè menm jan avèm. Pwobableman ou pa konnen m ‘, mwen se youn nan nèg yo ki la dèyè kèk nan pi gwo konpayi de kalite Ozetazini kòm (T-Mobile, FCC, PNC Bank, CCT, Yellow Cab e plis. Mwen gen 6 sit entènèt dropshipping ki jenere plis ke 1.4 milyon dola vann sou entènèt la ane 2019 la. Mwen se yon gwo kwayan fò nan konsepsyon ak mark, paske konsepsyon jwe yon gwo wol nan pran dè desizyon. Se egzakteman sa ki ede nou kreye konfyans, e onètman konfyans vann. Li fè travay la vinn pi fasil nan mache ak kondwi trafik nan yon sit ki ka fè travay la (konvèti, vizitè nan achtè).

IMPORTANT: Earnings and Legal Disclaimers

Earnings and income representations made by Ÿwän, thewebsecret.com, Dropshipping, Social Media Marketing Agency, Modern Entrepreneur, E-mail Marketing and their advertisers/sponsors (collectively, “The Web Secret Programs”) are aspirational statements only of your earnings potential. The success of Ÿwän, testimonials and other examples used are exceptional, non-typical results and are not intended to be and are not a guarantee that you or others will achieve the same results. All these trainings require you to learn, master and apply well in order to see results. Individual results will always vary and yours will depend entirely on your individual capacity, work ethic, business skills and experience, level of motivation, diligence in applying the The Web Secret Programs, the economy, the normal and unforeseen risks of doing business, and other factors.

The The Web Secret Programs, and Ÿwän individually, are not responsible for your actions. You are solely responsible for your own moves and decisions and the evaluation and use of our products and services should be based on your own due diligence. You agree that the The Web Secret Programs are not liable to you in any way for your results in using our products and services. And you agree that once you take action, and have access to our trainings which are downloadable documents, videos you can’t have a REFUND because we have a strongly no REFUND policy after having access to our trainings. See our Terms & Conditions for our full disclaimer of liability and other restrictions.

The The Web Secret Programs, including Ÿwän personally, may receive compensation for products and services they recommend to you. Ÿwän personally uses a recommended resource unless it states otherwise. If you do not want the The Web Secret Programs and Ÿwän to be compensated for a recommendation, then we advise that you search online for the item through a non-affiliate link.

Do you have questions about any of the The Web Secret Programs? Are you wondering if the programs will work for you? Give us a call at 888-595-4446. We will be happy to discuss your goals and how the The Web Secret programs may help you.